IKC Morgenster laat je stralen!

Bij ons op school mogen kinderen een fijne en veilige plek hebben om te groeien en zich te ontwikkelen. We doen dat in een goede sfeer,
waarin we respectvol met elkaar willen omgaan. Onze school staat midden in de wijk, een plek waar kinderen graag komen en waar
ze welkom zijn. Waar we verder kijken dan de ontwikkeling van cognitieve gebieden en waar we kinderen willen voorbereiden op het
innemen van een positieve plek in de wereld om hen heen.

Onze school is een fijne plek om samen te leren voor het leven. We geloven dat we mogen leren vertrouwen op God,
onszelf en elkaar. Om God te leren kennen, zingen en bidden we elke dag en horen we verhalen uit de bijbel. Dat iedereen
verschillend is, vinden we fijn. Iedereen is welkom en krijgt respect voor wie hij of zij is. We vertrouwen elkaar en we zijn
betrouwbaar voor anderen. Zo is onze school een veilige plek voor iedereen.

We hebben duidelijke doelen voor ogen en leggen de focus op wat ertoe doet. We durven keuzes te maken en zetten ons in
om ons verder te ontwikkelen. In ons IKC groeit iedereen elke dag een beetje.

Leren en ontwikkelen begint bij je eigen motivatie. Wat is jouw droom voor jezelf, je klas en de wereld om je heen? We voelen
ons verantwoordelijk en laten dit zien. We hebben duidelijke afspraken, zodat we weten wat we van elkaar mogen
verwachten en we doen ons best om ons hieraan te houden. We onderzoeken hoe we zelf invloed hebben op wat goed
gaat en op wat nog beter mag.

We helpen elkaar om elke dag een stukje dichter bij ons doel te komen. We hebben allemaal kwaliteiten die we mogen
gebruiken en ontwikkelen. Onze school is een plek waar fouten gemaakt mogen worden, omdat we weten dat we ervan
leren. Wat goed gaat, wordt gevierd. Zo is onze school een plek waar we plezier hebben in leren met en van elkaar.

Onze school geeft ruimte om te leren op een manier die bij je past. We leren met hoofd, hart en handen en hebben een
onderzoekende houding. We leren dat alles verschillende kanten heeft wanneer we ernaar kijken vanuit een ander
perspectief. Op onze school is ruimte voor nieuwe inzichten en ideeën.


Ons IKC gaat verder dan een goede samenwerking onder één dak. Binnen IKC Morgenster werken alle medewerkers vanuit één gezamenlijke pedagogisch-didactische visie. Omdat zij elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering, kunnen zij kinderen structuur, veiligheid en rust bieden. Zo gaat er geen kostbare ontwikkelenergie verloren.

Ondersteuning en aandacht
Mocht dit nodig zijn, dan kan een kind binnen ons IKC extra ondersteuning en aandacht krijgen. Oftewel: binnen de voor het kind vertrouwde en veilige omgeving. Wij zijn blij met wat we kinderen te bieden hebben. Dat doen we vanuit de overtuiging dat elk kind het waard is om gezien te worden.

Kiezen voor IKC Morgenster

Daarom opvang bij ons

Wij zien elke kinderfase als een prachtige periode, waarin iemand mag groeien, beleven en ontdekken. Het thuisgevoel dat kinderen bij ons ervaren, is hiervoor een stevige basis. Op de website van IRIS Opvang lees je er meer over.

Een kind mag weten en voelen dat het gewaardeerd wordt om wie het is, het mag groeien en zich ontwikkelen. Leren en ontwikkelen zien wij in samenhang met het unieke karakter van ieder kind. Verschil mag er niet alleen zijn, we hebben het juist nodig om met en van elkaar te leren. In de periode van de basisschool wordt een belangrijke basis gelegd voor de persoonsvorming. We willen onze leerlingen leren hoe ze een positieve bijdrage kunnen leveren in de school en aan de samenleving. We vinden het belangrijk dat leerlingen leren om zelfstandig te zijn en leren omgaan met uitgestelde aandacht. We vinden het ook belangrijk dat leerlingen goed leren samenwerken. IKC Morgenster is een school van en voor de wijk. We willen een ontmoetingsplek zijn waar leerlingen met diverse achtergronden elkaar leren kennen, samen spelen, leren en plezier hebben.

“We gaan samen voor de kinderen”


Geen antwoord gekregen
op je vraag?