5-gelijke dagen model

Op IKC Morgenster wordt gewerkt met een 5-gelijke dagen model.

’s Ochtends is er een kleine pauze waarin de kinderen lekker buiten kunnen spelen. De kinderen kunnen voor- of achteraf, in het klaslokaal, een tussendoortje eten en drinken. De kinderen spelen ’s middags een half uur buiten en hebben daarnaast tijd voor hun lunch in het lokaal.

Schooltijden
Elke dag 8.30 - 14:00 uur

Peuteropvang
Peuteropvang IKC Morgenster is open van maandag tot en met donderdag van 8.15 tot 12.15 uur. Je kunt kiezen voor opvang op de maandag- en woensdagochtend, óf op de dinsdag- en donderdagochtend. Heeft jouw kind een VVE-indicatie? Dan mag hij of zij alle vier de ochtenden naar de peuteropvang. In de 12 schoolvakantieweken is er geen peuteropvang.

VSO en BSO
De voorschoolse opvang is geopend vanaf 7.00 uur. De naschoolse opvang is van 14.00-18.30 uur. 

Lees de ervaringen
van ouders/verzorgers