‘Groeien in wie je bent’

Als je lekker in je vel zit kun je groeien in wie je bent. Zo werkt het echt voor iedereen. Vanuit de veilige basis kunnen kinderen zich beter ontwikkelen. Met warmte, vertrouwen en deskundigheid willen wij een veilige plek zijn voor alle kinderen. Voelt een kind zich veilig, komt het tot leren.

‘Verbinding met kind en ouder’

In verbinding staan met het kind en de ouders vinden wij daarom erg belangrijk. De ouder kent het kind als geen ander en wij hebben elkaar nodig om goed aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Aan het begin van ieder schooljaar worden ouders daarom uitgenodigd voor een kennismakingsmakinggesprek. In dit gesprek staat het kennismaken centraal en wordt er gekeken wat het kind nodig heeft. Ouders komen vanaf groep 3 steeds minder op school en dit eerste contact helpt voor de rest van het schooljaar. De leerlingen van groep 4 tot en met 8 zijn bij deze gesprekken aanwezig. Het gaat erom dat zij zelf leren verwoorden wat ze opschool nodig hebben. Naast de 10-minutengesprekken en facultatieve gesprekken gedurende het schooljaar kunnen wij met ouders afspreken dat zij deelnemen aan de 6-8-wekelijkse gesprekken. In enkele gevallen sluit de intern begeleider aan bij dit gesprek. Zo werken wij samen om het zo prettig mogelijk te maken voor alle kinderen op onze school!

‘Op zoek naar de onderwijsbehoefte van het kind’

Aan het einde van het schooljaar worden alle kinderen overgedragen aan de volgende leerkracht. Deze geeft aan wat bij een kind juist heel goed werkt of wat juist niet helpt. De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal bij deze overdracht en deze worden ook genoteerd in ons leerlingvolgsysteem. De nieuwe leerkracht kan dan een goede start maken met het kind. Tijdens de groepsbesprekingen, die de leerkracht heeft met de intern begeleider, wordt de onderwijsbehoefte elke keer weer opnieuw besproken en zo nodig aangepast om ervoor te zorgen dat ieder kind zich blijft ontwikkelen en tot groei komt.

Geke Noppert
Intern begeleider